Eika landskap

Klikk her for å redigere undertittel

Eika landskap as ble stiftet januar 2019. Eika landskap utfører konsulenttjenester innenfor landskapsarkitektur, bl.a: 

  • utomhusplaner for skoler, barnehager og helsebygg
  • gravplasser og minnelunder
  • gater og byrom
  • utredninger og stedsanalyser
  • lekeplasser, grøntarealer og nærmiljøanlegg