Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Eika landskap

Profil

-

Eik (Quercus)

Sommereika blir et gammelt og verdig tre når det får utvikle seg fritt. Treet kan bli over 500 år gammelt i vår klimasone. Slik kan treet stå i slekt etter slekt som et symbol på styrke, livskraft og varige verdier. Eika har djupe og solide røtter, og vokser seint.

Eika landskap

Vi utformer prosjekter som er tilpasset stedet og omgivelsene rundt. Prosjektene skal ha lang levetid og være robuste. De skal være tilpasset jordforhold og klimaet på stedet, samtidig som de skal være vakre og frodige.