Eika landskap

Klikk her for å redigere undertittel

Utvalgte referanser

Eika landskap er en videreføring av enkeltmannsforetaket Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland (2004-2016). Referansene er fra denne perioden

 

Svertingstad

Grøntområde sentralt på Bryne på ca 50 daa. Kanal, turstier, ballbinger, skate, BMX, parkour, trial og lekeplasser. 


Byggherre: Time kommune

Entreprenør: Grunnservice

Konsulenter: Dimensjon rådgivning, Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland

Byggeledelse: Novaform

 

Time gravplass

Forprosjekt, detaljprosjektering og anbudsgrunnlag for en 40 daa stor utvidelse av Time gravplass. Gravplassen inneholder muslimsk gravfelt, navnet minnelund, paviljonger og kanaler 


Byggherre: Time kommune

Entreprenør: Grunnservice

Konsulenter: Landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland, Dimensjon Rådgivning, Asplan Viak

Byggeledelse: Novaform


 

Stemmen, Kverneland

Rehabilitering av dam til friområde og lekeplass


Byggherre: Time kommune

Entreprenør: Grunnservice

Konsulenter: Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland, Dimensjon Rådgivning

Byggeledelse: Novaform

 

Bryne Ungdomsskole

Utforming og detaljprosjektering av skolens utearealer, grunnlag for totalentreprise 


Byggherre: Time kommune

Arkitekt: Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland

Byggeledelse: Novaform 

Lysebotn II

Utarbeidelse av «Detaljplan for landskap og miljø» i samarbeid med Lyse Produksjon. Rapporten og arealbruksplanene ga grunnlaget for søknad og NVE sin miljøoppfølging i forbindelse med Lysebotn II. Utarbeidelse av Arealbruksplanene for prosjektets tiltak i dagen, og oppfølging i forbindelse med NVE sine miljøtilsyn gjennom byggeperioden. Oppfølging av landskapstiltak i perioden 2009-2018

Utforming og illustrasjoner i forbindelse med ny småbåthavn Lysebotn var en del av prosjektet. 
Byggherre: Lyse produksjon
Hovedkonsulent teknisk: Norconsult
Konsulent landskap: Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland

 

Kaizersplassen og Reevegen

Ideutvikling, prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for den nye storstua på Bryne. Reevegen er en forlengelse av Kaizersplassen utformet som Shared Space område. 

Konsulenter: Dimensjon Rådgivning (personlig referanse for Astrid Norland som var fagansvarlig LARK på prosjektet)
Byggherre: Time kommune
Entreprenør: Bjelland AS
Byggeledelse: Novaform
 

BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)

Utomhusplaner og anbudsbeskrivelse for nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrien, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Våland 


Byggherre: Helse Stavanger

Konsulent LARK: Landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland

Byggeår: 2012

 

Stavanger DPS

Forprosjekt, detaljplaner og anbudsutsendelse for utomhusarealer. Oppfølging i byggeperioden.


Byggherre: Helse Stavanger  

Konsulent LARK: Landskapsarkitekt mnla Astrid Norland

Byggeår: 2015